Aktualności

07-11-2018r.

10 lat uchwalenia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

6 listopada br. obchodziliśmy 10 lat uchwalenia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z tej okazji Bartłomiej Chmielowiec podczas konferencji jubileuszowej podsumował najważniejsze działania podejmowane w tym okresie przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawił plany na najbliższą przyszłość.

 

W ciągu 10-lat do Rzecznika wpłynęło ponad pół miliona zgłoszeń i sygnałów od pacjentów, w tym 350 tys. osób otrzymało poradę za pośrednictwem ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta a 3,5 tys. osób skorzystało z porady osobistej w siedzibie Biura.

Uczestnicząc w lokalnych imprezach pomocowo-zdrowotnych na terenie całej Polski, organizując szkolenia i wykłady o prawach pacjenta dla pracowników podmiotów leczniczych oraz lekcje na ten temat w szkołach udzieliliśmy około 39 tys. porad.

Rzecznik prowadził również ponad 8 tys. postępowań wyjaśniających w sprawach indywidualnych i 550 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Zbadał także ponad 400 spraw na miejscu w podmiotach leczniczych.

 

„W najbliższych latach chcę skoncentrować się na trzech zasadniczych filarach: EDUKACJI, BEZPIECZEŃSTWIE i WSPARCIU pacjentów” – powiedział Bartłomiej Chmielowiec. „Każdy kolejny rok kalendarzowy będziemy również poświęcać jednemu szczególnemu zagadnieniu - Rok 2019 będzie Rokiem OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO” – dodał.

 

Podczas pierwszego panelu konferencji zaproszeni goście zastanawiali się „Dokąd zmierza system ochrony praw pacjenta?” Uczestnicy wspominali początki powstania ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tego jak się zmieniała ona na przestrzeni lat oraz jakie powinny być jej dalsze losy.

Drugi panel został poświęcony tematyce zdrowia psychicznego – paneliści rozmawiali o modelu psychiatrii środowiskowej, jej aspektach wyjścia i przełamania kryzysu, w jakim niejednokrotnie znajdują się osoby z zaburzeniami psychicznymi, a także o problemie stygmatyzacji tych osób.

Trzeci, ostatni panel dotyczył współpracy Rzecznika Praw Pacjenta z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele organizacji podsumowali dotychczasową współpracę, przedstawili m.in. doświadczenia związane z zapisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wyzwania jakie ich spotkały w związku z nowelizacją ustawy oraz szereg pomysłów na dalsze wspólne działania.

 

Podczas wydarzenia Rzecznik Praw Pacjenta uhonorował także 10 osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony praw pacjenta. Statuetkę „Zasłużony dla Ochrony Praw Pacjenta” otrzymali: Beata Ambroziewicz, Szymon Chrostowski, Urszula Jaworska, prof. dr hab. Dorota Karkowska, Krystyna Barbara Kozłowska, Stanisław Maćkowiak, Ksiądz dr Arkadiusz Nowak, dr Adam Sandauer, Krystyna Wechmann oraz Ksiądz dr Arkadiusz Zawistowski.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, panelistów oraz osób uhonorowanych statuetką znajdą Państwo tutaj.

Lista aktualności